Farmacert

Ποιοι Ειμαστε

To Farmacert είναι μία εφαρμογή λογισμικού Διαχείρισης και Πιστοποίησης Γεωργικών Εκμεταλεύσεων και Προϊόντων. Είναι μία συνεργασία της εταιρίας ανάπτυξης και παραγωγής λογισμικού Agrostis ΕΠΕ και του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης ACERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ΑΕ.

 

a-Cert logo trans   AgrostisLogo

H ACERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ΑΕ είναι Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων, Συστημάτων Διοίκησης και Επαγγελματικής Επάρκειας Προσώπων. Ιδρύθηκε από ανθρώπους με τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία στο χώρο της πιστοποίησης. Έδρα της ACERT είναι η Θεσσαλονίκη και διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, στη Λάρισα, στο Ρέθυμνο, στη Βουλγαρία (Σόφια, Φιλιππούπολη), στη Γερμανία (Στουτγάρδη) και στην Αλβανία (Δυρράχιο). Διαθέτει στρατηγικές συμμαχίες σε παγκόσμιο επίπεδο και ευρύ δίκτυο συνεργατών έτσι ώστε να βρίσκεται πάντα κοντά τόσο στους πελάτες της και στις αγορές στις οποίες αυτοί απευθύνονται.

Πρωταρχική σημασία για την ACERT έχει η διαφύλαξη της αξιοπιστίας, της υγείας και της ασφάλειας, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της παροχής υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης υψηλού κύρους. Σ’ αυτό το σκοπό αφιερώνεται ένα μεγάλο μέρος των πόρων που διαθέτει, επενδύοντας σε υψηλή τεχνολογία και σε ανθρώπους με ακεραιότητα και υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων.

Με ραγδαία επιχειρηματική ανάπτυξη, πιστοποιεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Πιο αναλυτικά, παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης:

  • ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: α) Βιολογικής Γεωργίας (Καν. 834/2007 [ΕΕ] στην Ελλάδα [κωδ. EL-05-BIO] και στη Βουλγαρία [κωδ. BG-08-ΒΙΟ], USDA/NOP για τις ΗΠΑ και JAS για την Ιαπωνία), β) GlobalGAP/IFA, γ) BRC, δ) IFS, δ) GMO Free, ε) Gluten Free, στ) Εισροές Βιολογικής Γεωργίας, ζ) GOST-R, η) Kosher, θ) TESCO Nature’s Choice (TNC), ι) LEAF Marque.
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: α) ISO 9001, β) ISO 22000/HACCP, γ) ISO 14001, δ) OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801, ε) AGRO 2, στ) AGRO 3, ζ) AGRO 4, η) ISO 27001, θ) ΕΛΟΤ 1429, ι) SA 8000, κ) ΒioShop, λ) GOST-R ISO 9001.
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: α) Επιθεωρητές και Σύμβουλοι Πιστοποίησης ISO 9001, ISO 22000/HACCP, β) Επιθεωρητές, Σύμβουλοι και Παραγωγοί Βιολογικής Γεωργίας, γ) Επιθεωρητές, Σύμβουλοι και Επιβλέποντες AGRO 2, AGRO 3 και AGRO 4, δ) Χειριστές Τροφίμων, κλπ.

Αγροδιατροφικός Τομέας

Διαθέτοντας το κύρος, την αξιοπιστία, την αναγνωρισιμότητα και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που απαιτείται, ήδη από την έναρξη της λειτουργίας της, ακολουθώντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς για την παραγωγή και διάθεση υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, ως ένας από τους κορυφαίους Οργανισμούς Πιστοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα. Η ACERT παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και συγκεκριμένα όλων όσων δραστηριοποιούνται στη Φυτική και Ζωική παραγωγή, τις Ιχθυοκαλλιέργειες, τη Μεταποίηση, την Τυποποίηση, τη Συσκευασία, το Εμπόριο και τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σύμβουλοι, εφόδια, εξοπλισμός, εκπαίδευση).

Διαπιστεύσεις

Η ACERT είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως Φορέας Πιστοποίησης:

  • Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 σύμφωνα με το πρότυπο διαπίστευσης ISO/IEC 17021:2006.
  • Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005 σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 17021:2006 και ISO/TS 22003:2007.
  • Βιολογικών Προϊόντων που παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. (ΕΕ) 834/2007 και Καν. (ΕΕ) 889/2008 και πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο διαπίστευσης ΕΝ 45011.    
  • Αγροτικών Προϊόντων που παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο GlobalG.A.P. και πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο διαπίστευσης ΕΝ 45011.
  • Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος κατά AGRO 2-1 και AGRO 2-2 σύμφωνα με το πρότυπο διαπίστευσης ISO/IEC 17021:2006.

Αδειοδοτήσεις

Η ACERT διαθέτει άδεια Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας:

  • από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας με κωδικό έγκρισης EL-05-BIO.
  • από το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρίας με κωδικό έγκρισης BG-08-BIO.

Διεθνείς συνεργασίες

Η ACERT παρέχει υπηρεσίες που αφορούν στον έλεγχο και την πιστοποίηση Προϊόντων, Συστημάτων Διοίκησης και Επαγγελματικής Επάρκειας Προσώπων και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με Φορείς του εξωτερικού, έτσι ώστε να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης μεγάλης προστιθέμενης αξίας.

 

Η Agrostis ΕΠΕ είναι μια νέα εταιρεία πληροφορικής (ίδρυση 2012) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που έχει στόχο να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής και νέων τεχνολογιών αποκλειστικά στον πρωτογενή τομέα (Γεωργία – Κτηνοτροφία).

Η ιδρυτική ομάδα της Agrostis, που αποτελείται από τον Δρ. Αθανάσιο Σαπουνά, Γεωπόνο και τον Ευάγγελο Βασιλειάδη, Ηλ/γο Μηχ/κό – Πληροφορικό, συνδυάζει τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών στο χώρο της Γεωπονικής και της Πληροφορικής.

Η Agrostis δραστηριοποιείται σε τέσσερα αντικείμενα του πρωτογενούς τομέα:

Γεωργία Ακριβείας

Έχει αναπτυχθεί και βρίσκεται σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας το ifarma, μια εφαρμογή λογισμικού που απευθύνεται στον σύγχρονο αγρότη για την διαχείριση της Αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Συστήματα ελέγχου Θερμοκηπίων

H Agrostis είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα των αυτόματων συστημάτων ελέγχου θερμοκηπίων της ολλανδικής SERCOM.

Κτηνοτροφία

Σχεδιάζεται εφαρμογή για την παρακολούθηση και διαχείριση κτηνοτροφικής μονάδας.

Μικροάλγη

Η Agrostis, σε συνεργασία με την εταιρεία Biotopic από τη Δανία, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ανάπτυξης, σχεδιασμού και έρευνας, που σχετίζονται με την παραγωγή μικροάλγεων.

 

Στείλτε μας email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή τηλεφωνήστε μας στα (+30) 2310 804981, 219750